fundacja Nie PrzeOcz_logo tylko oko

Fundacja

Nie PrzeOcz

Badania

Wspieranie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych w obszarach badań nad okiem w celu usprawnienia metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Edukacja

Popularyzacja wiedzy o nowych technologiach optycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, dotyczących badań nad okiem, celem wprowadzenia ich do codziennego zastosowania.

Transfer Technologii

Wspieranie transferu osiągnięć naukowych do praktyki okulistycznej i optometrystycznej.